C o n t a c t   e n   C o l o f o n
 

CONTACT

Cultuur & Co
Dineke Stam
Website: www.cultuurenco.nl
Mobiel: + 31 (0) 6 54318346
E-mail : dinekestam@cultuurenco.nl

We danken het VSB fonds voor de financiele steun voor deze website.
This website had been realised thanks to the financial support of
VSB fonds and IP. The Ministry OCenW
and the Mondriaan Stichting provided the
IP’s team with the required subsidies.

Men heeft getracht met auteursrechthebbenden contact op te nemen. Dit is niet in alle gevallen gelukt. Diegenen die menen op illustraties en/of tekst recht te kunnen doen gelden, wordt verzocht contact op te nemen met de D.Stam.

Het erfgoedebrede project Interculturele Programma's (IP) is op 15 en 16 november 2004 afgerond met 'Dansen met diversiteit'. Op dit tweedaagse congres vonden onder meer lezingen, workshops en een estafette plaats. Ook is deze website er feestelijk gepresenteerd. Medewerkers die aan de PRISMA website hebben gewerkt:


  D i n e k e   S t a m    
  Werkte sinds september 2001 als projectleider Interculturele Programma's. Zij is historica en publiceerde onder andere over vrouwengeschiedenis en de Tweede Wereldoorlog. Gedurende tien jaar werkte zij voor de Anne Frank Stichting, onder meer aan de nieuwe vaste opstelling in het Anne Frank Huis. Ook was ze verantwoordelijk voor tentoonstellingen en publicaties in het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging en de Tweede Kamer.


  B a r t   K r i e g e r    
  Werkte sinds juni 2003 als projectmedewerker bij Interculturele Programma's. Hij is kunsthistoricus en werkte als freelance journalist onder andere voor Het Parool, Het Amsterdams Fonds voor de Kunst en Het Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten. Verder werkte hij mee aan onderzoeken en publicaties voor tentoonstellingen, waaronder: 'Het glazenhuis' en 'Geur' (Joshua Rozenman), 'London eats out' (Museum of London) en 'Rococo' (Rijksmuseum).

 
  R o m y   J o c h e m s    
  Studeert Kunst- en Cultuurgeschiedenis en Cultureel Erfgoed aan de Universiteit Utrecht en begint aan de master Kunstgeschiedenis en Educatie. Als stagiaire concentreerde ze zich binnen IP op het inventariseren van inspirerende projecten. Romy heeft de erfgoedbrede lijst met praktijkvoorbeelden samengesteld. Ook heeft ze een aantal van deze projecten uitgewerkt. Verbeelding is een inspirerend middel voor de toekomst. Het belangrijkste aspect blijkt het hebben van een open blik.

 
  L a e t i t i a   J o h n s o n    
  “I was more the business person of the team, since I studied international business in a Parisian school. I’m now working for the marketing department of French tourism office in Amsterdam. I joined the IP team on a volunteer basis because I’m, myself, a ‘product’ of diversity and I have a big interest for cultural issues !”

 
  A d r i a a n t j e   d e    J o n g    
  Adriaantje de Jong: Haalde haar diploma Publieksbegeleiding aan de Reinwardt Academie in 2004. Sinds 1999 werkt ze als secretaresse bij de Nederlandse Museum Vereniging. Daarnaast is zij medewerker publieksactiviteiten en PR bij het Spakenburgs Museum ’t Vurhuus.

 
  S y l v i a   V e r h u l s t    
  Sylvia Verhulst redigeerde de teksten voor deze website.
Zij is van huis uit historica, maar werkt al jaren als freelance journalist, eindredacteur en schrijfcoach.
Zij schrijft onder andere over onderwijs en over grootstedelijke onderwerpen zoals het samenleven van diverse bevolkingsgroepen. Opdrachtgevers zijn onder andere: het Parool, NRC Handelsblad, Binnenlands Bestuur en de dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam.

 
  Z w i n g   W i e l a n d    
  Afgestudeerd op de Rietveld Akademie in audiovisueel en schilderen. Daarna een opleiding gevolgd in projectmanagement in multimedia. Mijn voorkeur gaat toch meer uit naar de creatieve kant. Het is erg leuk wanneer ik een mooie en functionele site heb opgeleverd. Waarbij niet alleen ik tevreden ben, maar ook de klant! Een belangrijke voorwaarde is een goede samenwerking.